Janne Schaffer

Read in english

Några milstolpar i Janne Schaffers liv (se även ’Biografi’)

1945, den 24 september, föddes Jan Erik Tage Schaffer (JS). Han är uppvuxen i Blackeberg utanför Stockholm.

1957 byggde han sin första akustiska gitarr i slöjden på Blackebergs läroverk, under magister Åke Nilssons ledning.

Under 60-talet spelade JS med flera orkestrar. Den mest berömda var Sleepstones som några gånger låg på Sveriges topplistor. Sleepstones var förband till Cliff Richard på Chinateatern i Stockholm och Pink Floyd på Gyllene Cirkeln på Sveavägen.

1970 startade Janne Schaffer sin riktiga karriär som studiomusiker med inspelningen av Björn Skifts första soloalbum ”Both Sides Now

1971 Tillsammans med Johnny Nash och en rad andra musiker spelade JS in musiken till filmen ”Vill så gärna tro”. Där mötte han också Bob Marley som hade anlitats som låtskrivare. Samma år medverkade JS på LP:n ”Undringar”, Ted Gärdestads första platta, som producerades av Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Detta blev också upprinnelsen till att Björn och Benny skapade gruppen ABBA och spelade in första låten ”People Need Love”. JS medverkade på ett 50-tal av ABBAs ca 100 inspelade låtar. Samarbetet med Ted fortsatte ända till hans bortgång och JS spelade på 90 % av Teds låtar samt producerade även låten Satellit och Teds sista skiva ”Äntligen På Väg”.

1972 mötte Janne Schaffer Björn J:son Lindh och medverkade på Björns andra album ”Cous Cous.”.

1973 startades ”Hörselmat” tillsammans med Björn J:son Lind. Samma år gjordes den första egna soloplattan, kallad ”Janne Schaffer”. Den toppade alla listor och låg före både ABBAs och Teds plattor, på vilka JS hade medverkat som studiomusiker.

1974 spelade ABBA in Waterloo. Låten vann den svenska melodifestivaluttagningen och vann senare också i Brighton. JS medverkade både som musiker på plattan och i festivalorkestern.

Samma år medverkade han som musiker på Cornelis platta ”I Stället För Vykort”.

1975 gav JS ut sin tredje platta, ”Katharsis”. Den gavs också ut i USA. Här fick den lysande recensioner i tidskriften ”Rolling Stone”.

1976 skrev JS signaturen till barnprogrammet ”Trazan och Banarne”.

1977 spelade JS i Montreux tillsammans med CBS Jazz All Stars – Dexter Gordon, Bob James, Stan Getz, Maynard Ferguson, George Duke, Billy Cobham. Samma år spelade han in sin fjärde skiva, ”Earmeal” i Hollywood. Musiker på den plattan, förutom J:son Lindh, var bröderna Porcaro från gruppen Toto.

1978 kom filmen ”Repmånad” i vilken JS bidrog med musiken. Samma år sände SVT ett sommarprogram där Astrid Lindgren sjunger ”Idas Sommarvisa”, ackompanjerad av Janne Schaffer. En höjdpunkt i karriären.

1980 startades Electric Banana Band av Janne Schaffer, Lasse Åberg och Klasse Möllberg.

Samma år spelade JS på J:son Lindhs skiva ”Vita Vingar” där låten ”Brusa Högre Lilla Å” ingick.

1985 startades det egna skivbolaget ”Earmeal” och plattan ”Traffic” kom till världen. JS skrev musik till musikalen ”Trollkarlen från Oz”. Föreställningen sattes upp på Dramaten i regi av Palle Granditsky.

1987 spelade J:son Lindh och JS in en skiva med Gävleborgs Symfoniorkester.

1989 Janne Schaffer fick en Grammis för albumet ”Electric Graffiti”.

1994 producerade JS Ted Gärdestads sista skiva ”Äntligen På Väg”.

1998 komponerade Lasse Åberg och Janne Schaffer den numera klassiska låten ”Maja min Maja”.

2000 fyllde Electric Banana Band Globen två gånger samma dag och fick en Grammis för bästa barnproduktion.

Sveriges regering delade ut Illis Quorum till Janne Schaffer 2005.

2006 Premiär på Electric Banana Bands musical ”Banankontakt” på Malmöoperan. Samma år medverkade bandet i Melodifestivalen med ”Kameleont”.

2010 erhöll Janne Schaffer S:t Eriksmedaljen – för förtjänta Stockholmare.

2011 skrev JS musiken till filmen ”Stig-Helmer Story”.

Den kritikerrosade biografin ”Mitt liv som Schaffer” släpptes 2012. Samma år visade SVT en dokumentär om Janne Schaffers liv.

2013 producerades en föreställning i Riksteaterns regi ”Janne Schaffer Music Story”. Den gick ut i hela landet.

2015 gav EBB ut sångboken ”Zingalongtajm”. Ny dokumentär om JS på SVT.

2015 förärades jag med en egen ölsort, ”Janne Schuffle”. Bryggs av Bryggverket AB

Den 13 september 2016 spelade Janne Schaffer och Peter Ljung på Riksdagens högtidliga öppnande.

2017 släpptes tre av JS skivor i Europa på skivbolaget BGO.

JS har sammanlagt medverkat på ca 5000 titlar varav 3–400 är egna produktioner. Han har spelat in 27 egna skivor och fyra studioalbum samtsex samlingsalbum med Electric Banana Band. Han har skrivit musiken till fem filmer och en teaterföreställning.

Han var med och startade Ted Gärdestadsstipendiet och är även engagerad i Albin Hagströms Minnesfond vid Kungliga Musikaliska Akademien. JS var också med och grundade J:son-stipendiet 2013. Alla dessa stipendier delas ut till unga musiker. Vidare är han miljömentor för organisationen ”Artister för Miljön” och tillsammans med Lasse Åberg, ambassadör för Sveriges Ekologiska Lantbrukare.

Han är medförfattare till sin egen biografi ”Mitt liv som Schaffer” och har även tillsammans med Rune Gustafsson gett ut en lärobok för gitarrspelande elever.

Några av de musiker och aktörer JS har samarbetat med:

Barbro Hörberg, Cornelis Vreeswijk, Tomas Ledin, Mikael Nyqvist, Johannes Brost, Eva Fröling, Pernilla August, DizzyGillespie, Art Farmer, Carla Bley, Michael och Randy Brecker (Brecker Brothers), Phil Collins, Tina Turner, Neil Sedaka, Todd Rundgren, Robert Broberg, Andreas Vollenweider, Marcus Wargh, Freddie Wadling, Helen Sjöholm, Rune Gustafsson, Putte Wickman, Arne Domnérus, Mange Schmidt, Latin Kings, Jeff, Mike, Steve och Joe Porcaro, Barbro Lindgren, Monika Törnell, Leif Strand, Lasse Samuelsson, Dexter Gordon, Bob James, Stan Getz, Maynard Ferguson, George Duke, Billy Cobham, Lee Hazlewood, Olle Adolphson och Sven Bertil Taube, Art Farmer och Tony Williams. Schaffer har även blivit samplad av KRS-One och The Lady of Rage, Christina Aguilera..

Janne Schaffer arbetar idag som:

Solist - kompositör - föredragshållare – skivproducent– arrangör.

ENGLISH

1945 On 24 September, Jan Erik Tage Schaffer (JS) was born. He grew up in Blackeberg, in the outskirts of Stockholm.

1957 JS built his first acoustic guitar, during woodwork lessons at Blackeberg Secondary School,under the guidance of his teacher Åke Nilsson.

During the 60s, JS played with several bands of which the most famous was the Sleepstones.They ended up on the Swedish charts a few times. The Sleepstones was a warm-up band to Cliff Richard, at the China Theatre in Stockholm andto Pink Floyd,at the club Gyllene Cirkeln at Sveavägen, Stockholm.

1970 JS started his proper career as a session musician, with the recording of Björn Skifs’first solo album ”Both Sides Now”.

1971 Together with Johnny Nash and a number of other musicians, JS recorded the music to the film ”Vill Så Gärna Tro” (’Want So Much To Believe’).This was also where he met Bob Marley, who had been hired in as a songwriter. The same year, JS participated in the recording of the LP ”Undringar” – Ted Gärdestad’s first record, which was produced by Björn Ulvaeus and Benny Andersson. This was the beginnings of how Björn and Benny created the group ABBA and recorded the first ABBA song ”People Need Love”. JS participated on around 50 of ABBA’s 100 or so recorded songs.The cooperation with Ted continued until Ted’s death and JC played on 90 % of Ted’s songs. JC also produced the song ”Satellit” and Ted’s last album ”Äntligen På Väg”.

1972 JS met musician and composer Björn J:son Lindh. JS participated on Björn’s second album ”Cous Cous”.”.

1973 The band ”Hörselmat” was created, together with Björn J:son Lindh. The same year, JS’s first solo album came out, called ”Janne Schaffer”. It topped all charts, ahead of both ABBA’s and Ted’s records, on which JS had participated as a session guitarist. 

1974 ABBA records the song ”Waterloo”The song won the Swedish Melodifestival (i.e. the competition to select Sweden’s entry for the Eurovision Song Contest) and later also won the European Song Contest, in Brighton. JS took part as a musician on both the record and in the festival orchestra.

The same year he participated as a musician on Cornelis Wreeswijk’s record ”I Stället För Vykort”. Cornelis was a Dutch musician, singer and songwriter, who lived and worked in Sweden from an early age.

1975 JS gave out his third album, ”Katharsis”. It was also released in the US where it was given excellent reviews in the music magazine” Rolling Stone”.

1976 JS composed the signature tune to the Swedish childrens’ TV programme ”Trazan och Banarne”, set in a jungle inspired studio.

1977 JS playedin Montreux together with CBS Jazz All Stars – Dexter Gordon, Bob James, Stan Getz, Maynard Ferguson, George Duke and Billy Cobham. The same year, he recorded his fourth album, ”Earmeal” in Hollywood. Part from J:son Lindh, the musicians on this record consisted of the Porcaro brothers, from the band Toto.

1978 the Swedish film ”Repmånad” was released, and JS contributed with his own music. During the summer this year, The Swedish Public Service Television (SVT) broadcast a programme where the late, much loved Swedish author of children’s books of international fame, like Pippi Longstocking etc – Astrid Lindgren – sings ”Idas Sommarvisa”, (’Ida’s Summer Song’) accompanied by JS. A highlight of JS’career.

As a spin-off from the Swedish childrens’ TV program” Trazan och Banarne”, the now classic cultband ”Electric Banana Band”(EBB) started in 1980, by Janne Schaffer, Lasse Åberg and Klasse Möllberg. In EBB, JS composes the music and Lasse Åberg writes the lyrics. The band members dress up as jungle animals, with face paint reminiscent of the band KISS. In their songs, they also promote an environment-friendly approach to life.

The same year, JS played on J:son Lindh’s album ”Våta Vingar” where you find the famous song ”Brusa Högre Lilla Å”.

1985 JS’own record company ”Earmeal” started and launched the record ”Traffic”. JS wrote the music to the Swedish musical ”Trollkarlen från Oz” (’The Wizard of Oz’).The production was shown at ”Dramaten” (’The Royal Dramatic Theatre’ in Stockholm), directed by Palle Granditsky.

1987J:son Lindh and JS recorded an album together with Gävleborg Symphony Orchestra.

1988 JS was awarded a ’Grammis’ (the Swedish equivalent of ’the Grammy Awards’) for his album ”Electric Graffiti”.

1994 JS produced Ted Gärdestad’s last ever album ”Äntligen På Väg”.

1998 Lasse Åberg and JS composed the song ”Maja min Maja” which was to become a classic song, played by EBB and loved by adults and children alike.

2000 EBB filled the Stockholm Arena ’Globen’ twice the same day and were awarded a ’Grammis’ for ’Best Children’s Production’.

2005 The Swedish Government awarded JS with the royal gold medal ”Illis Quorum” –’for outstanding contributions to Swedish Culture’.

2006 The premiere of EBB’s musical ”Banan at The Malmö Opera. The same year, the band took part in the Swedish ’Melodifestivalen’ with the song ”Kameleont”

The critically acclaimed biography ”Mitt liv som Schaffer” (’My Life As Schaffer’) was released in 2012. The same year, SVT broadcast a documentary about JS’s life and work.

2013 the Swedish ”Riksteatern” (’National Theatre Company’) sets up a production called ”Janne Schaffer Music Story ”which was was rolled out across the country.

2015 EBB released the sing-along book ”Zing along tajm”. And yet another, new SVT documentary about JS was broadcast.

On 13 September 2016 JS and Peter Ljung performed, as the only music act, at ”Riksdagens Högtidliga Öppnande” (’the Opening of the Parliamentary Session’) at the Parliament Building, in Stockholm, where the royal family, the Prime Minister and Parliament members were present. It was also broadcast live by SVT.

2017 Three of JS’s albums were released in Europe by the UK record company BGO.

In total, JS has so far played on around 5,000 song titles of which 3–400 are his own productions. He has recorded 27 own records and four studio albums, plus six compilation albums with EBB. He has composed the music to five films and one theatre play.

JS was part of establishing the ”Ted Gärdestads stipendiet” (’Ted Gärdestad’s Scholarship’) and JS is also involved in ”Albin Hagström’s Minnesfond” at The Royal Swedish Academy of Music. JS was a co-founder of  "J:son-stipendiet” (Björn J:son Lindh’s Scholarship’), established in 2013. All these scholarships are being awarded to young musicians. More over, JS is promoting environmental issues for the organisation ”Artister För Miljön” (’Artists for the Environment’) and together with Lasse Åberg, he is also ambassador for ”Sveriges Ekologiska Lantbrukare” (’Swedish Ecological Farmers’).

JS was co-author of his own biography ”Mitt liv som Schaffer” and, together with the late Swedish guitarist Rune Gustafsson, he launched a text book for guitar-playing students. 

Just some of the musicians and actors JS has worked with:

Barbro Hörberg, Cornelis Vreeswijk, Tomas Ledin, Mikael Nyqvist, Johannes Brost, Eva Fröling, Pernilla August ,Dizzy Gillespie, Art Farmer, Carla Bley, Michael, Randy Brecker (Brecker Brothers), Phil Collins, Tina Turner, NeilSedaka, Todd Rundgren, Robert Broberg, Andreas Vollenweider, Marcus Wargh, Freddie Wadling, Helen Sjöholm, Rune Gustafsson, Putte Wickman, Arne Domnérus, Mange Schmidt, Latin Kings, Jeff, Mike, Steve och Joe Porcaro, Barbro Lindgren, Monika Törnell, Leif Strand, Lasse Samuelsson, Dexter Gordon, Bob James, Stan Getz, Maynard Ferguson,George Duke, Billy Cobham, Lee Hazlewood,Art Farmer and Tony Williams. JS has also been sampled by KRS-One and The Lady of Rage, Christina Aguilera..

Today, JS is working as a:

Soloist - composer- lecturer– record producer– arranger.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå